Om Noretskolan

Noretskolan

Noretskolan är en grundskola F-9 och grundsärskola 1-9. Totalt är vi drygt 640 elever och drygt 100 personal.

På Noretskolan har vi hög​ kvalitet på vår undervisning. ​
Vi är stolta över vårt arbete som bygger på struktur och omtanke.

Noretskolan f-6

På Noretskolan F-6 går ca 300 elever och här arbetar ca 35 personal. Här finns fjorton klasser, två i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 6. Vi har ett fritidshem med två avdelningar. Vi har en rektor som ansvarar för Noretskolan F-6 samt en biträdande rektor som är kopplad till Noretskolan F–9.

Läs mer om Årskurs F-6 här

Noretskolan 7-9

Noretskolan är en F-9 skola. Totalt är vi drygt 640 elever och drygt 100 personal. På Noretskolan 7–9 går ca 330 elever och här arbetar ca 35 personal. Noretskolans högstadium består av tretton klasser, fyra i varje årskurs samt en klass med elever från årskurs 7–9.

Noretskolan grundsär

Grundsärskolan i Mora är belägen på Noretskolan. Vi har elever från årskurs 1 till 9.

Klasserna på grundsärskolan är små och personaltätheten hög för att tillgodose varje enskild elevs behov.

På grundsärskolan har vi stort fokus på att höja elevernas självkänsla och självständighet. Vi arbetar med tydlig struktur för att göra dagen och tillvaron begriplig för eleverna.

Grundsärskolan följer en egen kursplan med ämnen och/eller ämnesområden. Vi strävar mot att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt, både kunskapsmässigt och som individ.

Grundsärskolan har också fritidsverksamhet för elever upp till 12 år som man kan ansöka om vid behov.

Länk till Skolverkets broschyr: Grundsärskolan är till för ditt barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021