Värdegrund & trygghet

Här hittar du dokument som beskriver vårt värdegrundsarbete.

Noretskolan ska vara en trygg miljö för alla. För att lyckas med det samarbetar personalen på skolan med eleverna kring tydliga regler som gör att eleverna lär sig mer och trivs på skolan. På skolan finns ett trygghetsteam.

Ordningsregler som ett verktyg för att främja studiero

Syftet med ordningsregler är att bidra till och upprätthålla en trygg skolmiljö. De är därför en viktig del i arbetet med att främja studiero. Om något händer på skolan har vi tydliga rutiner för kommunikation mellan skola och hem.

Elevråd

På skolan finns ett elevråd med representanter från årskurs 1–6 som arbetar med olika frågor som berör eleverna på skolan. Elevrådet träffas var sjätte vecka. Där emellan har klasserna klassråd där klassen diskuterar frågor som klassen vill att representanterna ska ta med till elevrådet.

Senast uppdaterad: 17 september 2021