Om årskurs F-6

På Noretskolan F-6 går ca 300 elever och här arbetar ca 35 personal. Här finns fjorton klasser, två i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 6. Vi har ett fritidshem med två avdelningar. Vi har en rektor som ansvarar för Noretskolan F-6 samt en biträdande rektor som är kopplad till Noretskolan F–9.

På Noretskolan har vi hög kvalitet på vår undervisning. Vi är stolta över vårt arbete som bygger på struktur och omtanke.

  • Skolan skall vara en trygg miljö för alla.
  • Alla elever skall bidra till studiero på lektionerna.
  • På skolan möter alla varandra med respekt.
  • Vi arbetar för att öka elevernas självkänsla och tro på sig själva i skolarbetet.
  • Eleverna ska röra på sig under skoldagen för att stimulera lusten att lära samt öka välmåendet.

Noretskolans fritidshem

Noretskolan har ett fritidshem med två avdelningar. Hojen (A-sidans fritids) och Viking (B-sidans fritids). Det är ca 75–80 elever på varje avdelning. Fritidspedagogerna ansvarar för och bedriver undervisning i fritidshemmet. Fritidsappens verktyg hjälper fritids i sitt dagliga arbete med dokumentation, pedagogik och kommunikation. Här lägger vårdnadshavare in elevens aktuella schema på fritids.

Senast uppdaterad: 20 september 2021