Elevhälsoenhetens personal

Här hittar du kontaktuppgifter till elevhälsoenhetens personal på respektive skola. Klicka på plus-tecknet på din skola för att se mer.

Elevhälsoenhetens personal på Venjans skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Agneta Englund

0250-26390

agneta.englund@mora.se

Kurator

Sara Morina

0250-26031 Länk till annan webbplats.

sara.morina@mora.se

Specialpedagog

Catarina Lund Särström

0250-26332

catarina.lund@mora.se

Skolläkare

Anna Jurland Ståby


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Kristin Nilssson

0250-26580

kristin.nilsson@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Nusnäs/Färnäs skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Ingeborg Brunk

0250-26342

ingeborg.brunk@mora.se

Kurator

Maria Garbergs

0250-26624

maria.garbergs@mora.se

Specialpedagog

Carina Widén

0250-26389

carina.widen@mora.se

Skolläkare

Eva Nordin Olsson


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Rieke Matthei

0250-26520

rieke.matthei@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Sollerö skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Helene Hedman Noren

0250-26392

Helene.HedmanNoren@mora.se

Kurator

Anna Båtelsson

0250-26336

anna.batelsson@mora.se

Specialpedagog

Jenny Holm Sandin

0250-26339

jenny.holm-sandin@mora.se

Skolläkare

Anna Jurland Ståby


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Kristin Nilssson

0250-26580

kristin.nilsson@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Noretskolan.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

f-3 + grundsärskolan

Tove Wikström

0250-26325

tove.wikstrom@mora.se

Skolsköterska

4-9

Anette Martinsson

0250-26714

anette.martinsson@mora.se

Kurator F-9

Stina Kallova

0250-26396

stina.kallova@mora.se

Kurator Grundsärskolan

Sara Morina

0250-26031

sara.morina@mora.se

Specialpedagog

Anna Sigås

0250-26582

anna.sigas@mora.se

Skolläkare

Eva Nordin Olsson


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Rieke Matthei

0250-26520

rieke.matthei@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Morkarlby skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska


Agneta Englund

0250-26390

agneta.englund@mora.se

Kurator

Sara Morina

0250-26031

sara.morina@mora.se

Specialpedagog

Catarina Lund Särström

0250-26332

catarina.lund@mora.se

Skolläkare

Anna Jurland Ståby


 Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Kristin Nilsson

0250-26580

kristin.nilsson@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Våmhus skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Helene Hedman Noren

0250-26392

Helene.HedmanNoren@mora.se

Kurator

Veronica Renman

0250-26662

veronica.blomstedt-renman@mora.se

Specialpedagog

Anna Hård

0250-26676

anna.hard@mora.se

Skolläkare

Eva Nordin Olsson


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Rieke Matthei

0250-26520

rieke.matthei@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Bjäkenbackens skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Anita Bladfält

0250-26391

anita.bladfalt@mora.se

Kurator

Maria Garbergs

0250-26624

maria.garbergs@mora.se

Specialpedagog

Jenny Holm Sandin

0250-26339

jenny.holm-sandin@mora.se

Skolläkare

Eva Nordin Olsson


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Rieke Matthei

0250-26520

rieke.matthei@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Utmelands skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Christna Stärner

0250-26667

christina.starner@mora.se

Kurator

Sara Morina

0250-26031

sara.morina@mora.se

Specialpedagog

Catarina Lund Särström

0250-26332

catarina.lund@mora.se

Skolläkare

Anna Jurland Ståby


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Kristin Nilsson

0250-26580

kristin.nilsson@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Vika skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Helene Hedman Noren

0250-26392

Helene.HedmanNoren@mora.se

Kurator

Veronica Renman

0250-26652

veronica.blomstedt-renman@mora.se

Specialpedagog

Anna Hård

0250-26676

anna.hard@mora.se

Skolläkare

Eva Nordin Olsson


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Kristin Nilsson

0250-26580

kristin.nilsson@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Ängskolan.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Christina Stärner

0250-26667

christina.starner@mora.se

Kurator

Veronica Renman

0250-26662

veronica.blomstedt-renman@mora.se

Specialpedagog

Catarina Lund Särström

0250-26332

catarina.lund@mora.se

Skolläkare

Anna Jurland Ståby


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Kristin Nilsson

0250-26580

kristin.nilsson@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Morkarlbyhöjdens skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Christina Stärner

0250-26667

christina.starner@mora.se

Kurator

Anna Båtelsson

0250-26336

anna.batelsson@mora.se

Specialpedagog

Anna Sigås

0250-26582

anna.sigas@mora.se

Skolläkare

Anna Jurland Ståby

-

Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Kristin Nilsson

0250-26580

kristin.nilsson@mora.se

Senast uppdaterad: 7 september 2021