Välkommen till Anpassad grundskola

Anpassad grundskola i Mora är belägen på Noretskolan. Vi har elever från årskurs 1 till 9.

Klasserna på anpassad grundskola är små och personaltätheten hög för att tillgodose varje enskild elevs behov.

På anpassad grundskola har vi stort fokus på att höja elevernas självkänsla och självständighet. Vi arbetar med tydlig struktur för att göra dagen och tillvaron begriplig för eleverna.

Anpassad grundskola följer en egen kursplan med ämnen och/eller ämnesområden. Vi strävar mot att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt, både kunskapsmässigt och som individ.

Anpassad grundskola har också fritidsverksamhet för elever upp till 12 år som man kan ansöka om vid behov.

Länk till Skolverkets broschyr: Anpassad grundskola är till för ditt barn Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023